Vážení zákazníci,

vítejte na stránkách firmy SUN STOP. Výrobce hydroizolačních materiálů LADAX.

Představujeme Vám český výrobek světové úrovně. Těm z Vás, kteří jej ještě neznají, stručně uvádíme, že LADAX je izolační systém, respektive soubor materiálů, jehož aplikací docílíte dokonalého ošetření betonové, železobetonové a zděné konstrukce proti průniku vody, či jiných kapalin (ropné produkty, oleje, silážní šťávy apod.) kterýmkoliv směrem. Jeho univerzální použití, hygienická nezávadnost, včetně využití k izolování vodojemů na pitnou vodu, snadná aplikace, trvalý účinek a nízké pořizovací náklady hovoří v jeho prospěch, ať už ve srovnání s klasickými způsoby izolace (fólie, lepenky) nebo obdobnými materiály dostupnými na našem trhu. Podrobnější informace k jednotlivým materiálům, jako jsou technické listy, certifikáty nebo výběr referenčních prací uvádíme v jednotlivých sekcích.

Doufáme, že Vás následující stránky přesvědčí o kvalitách a možnostech LADAXu a zároveň Vám pomohou lépe se orientovat v jeho využití.

Těšíme se na úspěšnou spolupráci s Vámi