LADAX® PŘÍKLADY IZOLACÍ
  - příklady izolací
     
    Izolace silážní jámy
  Příklad sanace silně znečištěného betonového povrchu
  Příklad izolace spodní stavby nově budované proti vodě
  Příklad izolace spodní stavby nově budované proti tlakové vodě
  Příklad izolace proti tlakové vodě - nově budované
  Příklad izolace proti tlakové vodě - stávající
  Příklad izolace prefabrikovaných a monolitických sloupů
  Příklad izolace prefabrikovaných a monolitických sloupů
  Příklad izolace bazénu bez dalších povrchových úprav
  Příklad izolace bazénu s další povrchovou úpravou
  Příklad sanace vlhkého zdiva pomocí materiálů IN a FC
  Příklad sanace vlhkého zdiva
  Příklad izolace jímek, nádrží a vodojemů
  Příklad izolace výtahové šachty
  Příklad izolace opěrné stěny
  Příklad izolace podzemní suché jímky

| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |


| náhled pdf | náhled dwf | export dwg | export dxf |